Aktuelt

Deler du brønn med naboen?

Innen 1. juli 2018 skulle alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no. Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema til

Les mer »

Utebasseng – tilsyn 2018

Tilsynet blir gjort etter Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv der formålet er å sikre brukere tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker. Vi kontrollerte følgende – at virksomheten har etablert internkontrollsystem med driftsrutiner, renholdsrutiner og loggbok for målinger – at bassengområdet har et egnet areal og utforming. Skal være sklisikkert

Les mer »

Kartlegging av matvaner i barnehagene

Målet med kartlegging av mat og matvaner i barnehagene i Hallingdal var å få kunnskap i hvilken grad barnehagene kjenner til og følger nasjonale retningslinjer for mat og måltid i barnehagen. Det var også et ønske å få kartlagt hvilke forskjeller som finnes i mattilbudet i barnehagene i Hallingdal. Det daglige tilbudet av mat og

Les mer »

Fuglelopper

Fuglelopper finnes i fuglereir med tørt reirklima som i fuglekasser, under takstein, i ventiler i veggen.

Les mer »

Radon i utleieboliger

Leier du ut bolig? Da må du måle radon. Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Bare en radonmåling kan avsløre om en utleiebolig har et radonproblem Alle som leier ut bolig har ansvar for at radonnivået i utleieboligen er så lavt som det er praktisk mulig å få til. Leiligheter som ligger fra og

Les mer »

Skoletilsyn vinteren 2019/20

Nå har vi i full gang med tilsyn av alle grunnskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i Hallingdal. Spesielt fokus denne gang er mat/måltid, trafikksikkerhet, beredskap og sanitæranlegg. I forkant av hvert tilsyn sender vi elevrådet et spørreskjema på hvordan de opplever toalettene dusj og garderober på skolen. Hvor lang de får til å spise og hva

Les mer »

Tilsynskampanje sykehjem

I perioden januar til april 2019 har vi gjennomført tilsyn med alle sykehjem i Hallingdal. Tilsynet ble gjort etter bestemmelser i forskrift om miljørettet helsevern. Det var særlig fokus på inneklima, forsvarlig renhold, sanitæranlegg, ulykkesforebygging samt smittevern. 

Les mer »
Rull til toppen