Om oss

Snarveier

Miljøretta helsevern Hallingdal er et interkommunalt samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol, samt Valdreskommunene; Etnedal, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Øystre Slidre, Vestre Slidre og Vang.

Vi utfører lovpålagte oppgaver, som tilsyn, rådgivning og løpende saksbehandling etter deler av folkehelseloven, smittevernloven, røykeloven og en rekke forskrifter til disse, i nært samarbeid med kommuneoverlegene i hver enkelt kommune.

Våre hovedoppgaver:

 • Godkjenning og tilsyn ved barnehager og skoler
 • Kartlegging og rådgivning i forhold til radon og annen stråling
 • Tilsyn med bassengbad og badeanlegg
 • Overvåkning av vannkvalitet ved badeplasser
 • Veiledning i forbindelse med ulykkesforebygging
 • Kartlegging og rådgivning i forhold til støy-/ luftforurensing
 • Rådgivning/ klagebehandling ved grunn- og vannforurensing
 • Tilsyn og klagebehandling i forhold til røykebestemmeslene
 • Hygieniske forhold ved avfallsbehandling
 • Skadedyrkontroll
 • Gi uttalelse til plansaker på ulike nivå
 • Tilsyn med campingplasser, leirsteder, asylmottak etc
 • Tilsyn med solarier, tatoveringsvirksomheter, frisørsalonger og andre salongvirksomheter m.m

Det skal meldes fra til Miljørettet helsevern Hallingdal før oppstart og ved vesentlige utvidelser/endringer ved:

 • Skoler og barnehager
 • Solarier, frisørsalonger, hud- og fotpleiesalonger og andre salongvirksomheter
 • Svømmebasseng og badeanlegg
 • Asylmottak
 • Campingplasser o.l. hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker
 • Virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann
 • Virksomheter som har kjøletårn eller lignende innretninger

Miljørettet helsevern mottar også klager fra publikum på forhold som kan påvirke helsen. Med myndighet i henhold til Folkehelseloven kapittel 3 kan vi i samarbeid med kommuneoverlegen i hver enkelt kommune behandle klagesaker.


Relaterte artikler

Loading...
Ingen relaterte artikler

End of content

No more pages to load

Skroll til toppen