Badeanlegg

Snarveier

Alle basseng, badeanlegg, boblebad og badstuer som er tilgjengelige for allmennheten omfattes av Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Formålet med forskriften er å sikre brukerne av anleggene tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker.  

Før badeanlegg tas i bruk eller ved endringer i driften, skal eier av anlegget legge frem melding til kommunen. Meldingen skal inneholde vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for brukerne.

Miljøretta helseverns oppgaver

  • Motta og behandle meldinger om badeanlegg 
  • Behandle klagesaker 
  • Føre tilsyn 
  • Gi pålegg om nødvendige tiltak 
  • Gi råd og veiledning til eiere, driftsansvarlig og offentlige instanser om helsemessige forhold tilknyttet badeanlegget
Svømmebasseng


Badeanlegg i Hallingdal og Valdres

VirksomhetKommuneTypeSiste tilsyn
Actif hotellÅlBadeanlegg/boblebad2006
Bardøla hotellHolBadeanlegg2009
Bjørneparken, PlaskelandFlåBadeanlegg 
Dr Holms hotellHolBadeanlegg/boblebad2012
ElverhøyNesBadeanlegg2010
Etnedal skoleEtnedalBasseng 
Flå skoleFlåBadeanlegg2010
Fagernes svømmehallNord-AurdalBasseng
Geilo samfunnshusHolBadeanlegg2009
Geilomo barnesykehusHolBadeanlegg2009
Geilotun aldershjemHolBadeanlegg2009
Gol samfunnshusGolBadeanlegg2015
Hallingdal folkehøyskoleGolBadeanlegg2010
Hallingskarvet høyfjellsbad, HermonHolBadeanlegg/boblebad2012
HallingstampenGolBadeanlegg2018
HavsdalsgrendaHolBadeanlegg
Hovet skoleHolBadeanlegg2012
Leveld skuleÅlBadeanlegg2012
Nedre-Ål skuleÅlBadeanlegg2012
Nes ungdomsskoleNesBadeanlegg2010
Oset høyfjellshotellGolBadeanlegg2010
Pers hotell, TropicanaGolBadeanlegg/boblebad2018
Quality Hotell FagernesNord-AurdalBasseng
Ranten hotellNesBadeanlegg2010
SanderstølenNord-AurdalBasseng
Storefjell høyfjellshotellGolBadeanlegg/boblebad2012
Sør-Aurdal folkebadSør-AurdalBasseng
Highland hotellHolBadeanlegg2012
Torpo skoleÅlBadeanlegg2012
Vestlia hotellHolBadeanlegg/boblebad2012
Ål behandlingsbassengÅlBadeanlegg2006
Ål folkehøgskoleÅlBadeanlegg2010

Lovverk

Skjema

Relaterte artikler

Loading...
Tilsynet blir gjort etter Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv der formålet er å sikre brukere tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker. Vi kontrollerte følgende - at virksomheten har etablert internkontrollsystem med driftsrutiner, renholdsrutiner og loggbok for målinger - at bassengområdet har et egnet areal og utforming. Skal være sklisikkert...

End of content

No more pages to load

Rull til toppen