Badeanlegg

Snarveier

Alle basseng, badeanlegg, boblebad og badstuer som er tilgjengelige for allmennheten omfattes av Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Formålet med forskriften er å sikre brukerne av anleggene tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker.  

Før badeanlegg tas i bruk eller ved endringer i driften, skal eier av anlegget legge frem melding til kommunen. Meldingen skal inneholde vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for brukerne.

Miljøretta helseverns oppgaver

  • Motta og behandle meldinger om badeanlegg 
  • Behandle klagesaker 
  • Føre tilsyn 
  • Gi pålegg om nødvendige tiltak 
  • Gi råd og veiledning til eiere, driftsansvarlig og offentlige instanser om helsemessige forhold tilknyttet badeanlegget
Svømmebasseng


Badeanlegg i Hallingdal og Valdres

VirksomhetKommuneTypeSiste tilsyn
Actif hotellÅlBadeanlegg/boblebad
Bardøla hotellHolBadeanlegg2016
Bjørneparken, PlaskelandFlåBadeanlegg2020
Dr Holms hotellHolBadeanlegg/boblebad2015
ElverhøyNesBadeanlegg2015
Etnedal skoleEtnedalBasseng 
Flå skoleFlåBadeanlegg2015
Fyri hotellHemsedalBasseng2022
Fagernes svømmehallNord-AurdalBasseng
Geilo samfunnshusHolBadeanlegg2015
Geilomo barnesykehusHolBadeanlegg2016
Geilotun aldershjemHolBadeanlegg2016
Gol samfunnshusGolBadeanlegg2015
Hallingdal folkehøyskoleGolBadeanlegg2010
Hallingskarvet høyfjellsbad, HermonHolBadeanlegg/boblebad2015
HallingstampenGolBadeanlegg2018
HavsdalsgrendaHolBadeanlegg2016
Leveld skuleÅlBadeanlegg2015
Nedre-Ål skuleÅlBadeanlegg2015
Nes ungdomsskoleNesBadeanlegg2015
Oset høyfjellshotellGolBadeanlegg2015
Pers hotell, TropicanaGolBadeanlegg/boblebad2018
Quality Hotell FagernesNord-AurdalBasseng
Ranten hotellNesBadeanleggikke i drift
SanderstølenNord-AurdalBasseng
Storefjell høyfjellshotellGolBadeanlegg/boblebad2015
Sør-Aurdal folkebadSør-AurdalBasseng
Highland hotellHolBadeanlegg2015
Torpo skoleÅlBadeanlegg2015
Vestlia hotellHolBadeanlegg/boblebad2015
Ål behandlingsbassengÅlBadeanlegg2015
Ål folkehøgskoleÅlBadeanlegg2015

Lovverk

Skjema

Relaterte artikler

Loading...
Tilsynet blir gjort etter Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv der formålet er å sikre brukere tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker. Vi kontrollerte følgende - at virksomheten har etablert internkontrollsystem med driftsrutiner, renholdsrutiner og loggbok for målinger - at bassengområdet har et egnet areal og utforming. Skal være sklisikkert...

End of content

No more pages to load

Skroll til toppen