Hva er miljøretta helsevern?

Miljøretta Helsevern Hallingdal utfører lovpålagte oppgaver, som tilsyn, rådgivning og løpende saksbehandling etter deler av folkehelseloven, smittevernloven, røykeloven og en rekke forskrifter til disse, i nært samarbeid med kommuneoverlegene i hver enkelt kommune.

Hva leter du etter?

Søk blant artikler, fagstoff og skjema på nettsidene til Hallingdal Miljøretta Helsevern.

Tema

Aktuelt

Tilsyn av barnehager

Nå er vi i gang med tematilsyn av barnehagene! Denne gang er det fokus på det fysiske miljøet i barnehagen. Lys, støy og sikkerhet! Og vi vet at dette er noe som opptar barnehagene.🧐🖐

Les mer »

Kjæledyr fra Ukraina

Det er viktig at alle som kommer i kontakt med uregistrerte dyr fra Ukraina, er bevisste på smittefaren. Husk god hygiene, og sørg for nødvendige forebyggende tiltak for å beskytte egen helse.

Les mer »
Rull til toppen