Hva leter du etter?

Søk blant artikler, fagstoff og skjema på nettsidene til Hallingdal Miljøretta Helsevern.

Tema

Aktuelt

Kulde og små barn

Barn under 3 år bør holdes innendørs ved minus 10 °C effektiv temperatur. Unngå også soving utendørs i barnevogn/pulk ol.
Større barn kan oppholde seg ute i noe lavere temperatur, men vær oppmerksom på faren for forfrysninger.

Les mer »
Skroll til toppen