Hva leter du etter?

Søk blant artikler, fagstoff og skjema på nettsidene til Hallingdal Miljøretta Helsevern.

Tema

Aktuelt

Radonmåling

Sesongen for å måle radon er fra midten av oktober til midten av april. Du bør måle i minst to måneder i denne perioden. Du kan måle radon enten med sporfilmer eller med et elektronisk radonmåleapparat, fremgangsmåten er den samme. 

Les mer »

Fraråder vegghengte bord i barnehager

Vegghengte bord brukes for å frigjøre lekeareal i barnehager, men de kan føre til ulykker. Vi anbefaler derfor å fjerne bordet helt, eventuelt sørge for veldig gode rutiner for tilsyn og vedlikehold. 

Les mer »
Skroll til toppen