Legionella

Snarveier

Tiltak

Faren for å bli smittet av legionellabakterier er liten. Ønsker du å redusere faren ytterligere, er dette tiltak du bør vurdere

 • Legionellabakterier dør ved høy temperatur eller når de utsettes for desinfeksjonsmiddel.
 • Temperaturen i varmtvannsberederen bør holde minst 70 °C. Ved temperaturer over 70 °C vil legionellabakteriene dø raskt.
 • Gjennomspyling av dusjen med 70 graders vann i 5 minutter 4 ganger i året, og regelmessig gjennomspyling med varmt vann på 60 °C, for eksempel etter dusjing, gir god sikkerhet mot legionellabakterier.
 • Dersom varmtvannsberederen har vært skrudd av i kortere eller lengre tid, må det ikke brukes vann derfra til dusjing før vanntemperaturen har nådd opp til 70 °C.
 • Dusjslanger og -hoder kan, i tillegg til eller i stedet for varmebehandling, demonteres og desinfiseres med husholdningsklor. To korker til 10 liter vann er tilstrekkelig styrke. Sørg for at hele dusjslangen/-hodet blir fylt med denne blandingen, og la det stå i 30 minutter. Klorrester og løsnet slam spyles ut før bruk. Dusjeflasker for planter kan også desinfiseres på denne måten.
 • Boblebad uten filter bør tømmes for vann etter hver bruk, slik at rørene blir tørre. I tillegg bør vann tilsatt 0,5 desiliter husholdningsklor for hver 100 liter vann få sirkulere en time gjennom alle vannfylte rør minst én gang per måned.
 • Boblebad med filteranlegg bør følge samme rutiner som boblebad ved offentlige anlegg.
 • Luftfuktere som lager vanntåke uten temperaturheving, bør rengjøres ofte, gjerne en gang i uken. Desinfiser med klor på samme måte som beskrevet for dusjer, og skyll godt. Tøm og rengjør alltid beholderen når den ikke brukes. Luftfuktere som fordamper vannet ved høy temperatur, og fuktere der vannet fordamper fra et filter, er ikke smittefarlige.
 • Høytrykkspylere bør tømmes helt etter bruk. De bør lagres så kjølig som mulig, men pass på at ikke frostsprengning ødelegger dem. Etter lang tids lagring, er det lurt å la utspylingen av det første vannet skje neddykket i en bøtte med vann, slik at eventuelle bakterier spyles ut uten at det dannes aerosoler.

  Sjekk folkehelseinstituttets nettsted for mer info.

Meldeplikt for kjøletårn, boblebad, boliger med felles varmtvannssystemer

 • Forskrift om miljørettet helsevern kap.3a, Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol stiller krav til virksomheter og eiendommer som har innretninger som direkte eller indirekte kan spre Legionella via aerosol til omgivelsene. Forskriften omfatter alle innretninger som kan bidra til spredning av legionellabakterier.
 • Innretningene skal etterses regelmessig, og det skal på grunnlag av en risikovurdering fastsettes rutiner som sikrer at drift og vedlikehold gir tilfredsstillende vern mot Legionella.

Referanser

(Lovdata)
(Folkehelseinstituttet)
(Sosial-og helsedirektoratet, 2003)

Relaterte artikler

Loading...

End of content

No more pages to load

Skroll til toppen