Legionella – vannbakterier

Snarveier

Fakta

Legionellose er en bakteriell sykdom som forårsakes av legionellabakterien. Det er flere arter og undergrupper av bakterien hvor spesielt en variant , l.pneumophila serogruppe 1, står for de fleste og også de mest alvorlige sykdomstilfellene.  Bakteriene forekommer naturlig i vannkilder. De kommer inn via vannforsyningen og kan blomstre opp i interne vannfordelingsnett, eller andre innretninger, hvis vekstforholdene ligger til rette. Bakteriene kan deretter smitte brukerne via vanndråper som pustes inn fra dusjanlegg eller annet som forstøver vannet. Det er derfor krav om beskyttelse mot luftsmitte av legionella.

Tiltak mot legionellasmitte vil gjelde mange forskjellige virksomheter, både de som vi besøker særskilt i forbindelse med vårt regelmessige tilsyn (skoler, basseng, camping), men også svært mange andre bransjer.

Alle virksomheter uansett bransje, herunder også eiendommer, skal ta hensyn til og ha rutiner for å kontrollere legionellarisiko. Det kan være de som leier ut rom, sameier, borettslag, industribedrifter, vaskestasjoner etc. Tiltak skal beskytte både kunder/besøkende og egne ansatte. Temperaturvilkår, regelmessig rensing og desinfeksjon og mikrobiogisk status er viktige faktorer som må være under kontroll.   

Vi har prioritert legionellatilsyn på steder som har særskilt sårbare brukere (sykehjem) samt de steder som har risikoinnretninger som kan smitte mange (kjøletårn, luftscrubbere). I tillegg vil de steder vi besøker ellers, også bli spurt om sine legionellatiltak/rutiner. 

Når det gjelder private dusjanlegg er det opp til eier/bruker å følge med. Fare for smitte fra private dusjer i egen husholdning kan reduseres ved hjelp av enkle tiltak. Nasjonalt folkehelseinstitutt har utarbeidet informasjon om hvordan man kan forebygge smitte hjemme hos seg selv. Her finner du gode råd for rensing av dusjen samt informasjon om legionella og legionærsyken.

Meldeplikt for kjøletårn, boblebad, boliger med felles varmtvannssystemer

  • Krav om særskilt meldeplikt til kommunen gjelder kjøletårn og luftscrubbere. De skal også ha inspeksjon av akkreditert inspeksjonsorgan ved oppstart og hvert 5 år. 

Referanser

Relaterte artikler

Loading...

End of content

No more pages to load

Skroll til toppen