Frisør og hudpleie

Snarveier

Alle virksomheter som jobber med behandling og pleie av hår (også barbering) eller hud (også hulltaking og tatovering) er omfattet av Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Forskriften stiller en rekke hygieniske krav i forhold til lokalene, benyttet utstyr og selve utførelsen slik at en forebygger overføring av smittsomme sykdommer.

Lovverk

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Lokaler

Lokalene skal være utformet og innredet slik at de er rengjøringsvennlige. Oppbevaring, rengjøring og desinfeksjon av utstyr, samt selve utførelsen av jobben skal skje på en hygienisk betryggende/tilfredsstillende måte. For flere detaljer om krav, se forskriftsteksten og merknader til dette. Frisørsalonger og hudpleievirksomheter har meldeplikt til kommunen.


Melding av virksomheten

Virksomhetsansvarlig skal sende melding til kommunen ved Miljørretta helsevern ved oppstart første gang, eller dersom virksomheten ikke er meldt eller godkjent tidligere. Det må også sendes melding ved eierskifte, bytte av lokalene eller ved større ominnredninger
Last ned meldeskjema her

Godkjenningspliktige

Frisørsalongene/hudpleievirksomheter som skal drive med hulltaking i tillegg (for eksempel piercing eller ørehulltaking) eller tatovering skal søke om godkjenning etter forskriften.
Last ned søknadsskjema her

Internkontroll

Det skal drives internkontroll som beskriver de hygieniske rutinene som faktisk utføres av virksomheten:

  • Rengjøringsrutiner
  • Rutiner for desinfisering av utstyr
  • Rutiner for håndvask osv
  • Rutiner for internrevisjon og avvikshåndtering

Miljøretta helsevern gjør følgende

  • Mottar meldinger, søknadsskjemaer og holder oversikt over virksomhetene
  • Godkjenner lokaler hvis det skal drives med hulltaking eller tatovering
  • Gir råd og veiledning til eiere og virksomhetsledere
  • Tilsyn
  • Tar i mot og følger opp klager

Referanser

Skjema

Relaterte artikler

Loading...
Ingen relaterte artikler

End of content

No more pages to load

Skroll til toppen