Sikkerhet

Snarveier

Høy grad av sikkerhet for liv og eiendeler er vesentlig for et trygt og godt liv.

Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet ved å ivareta hensynet til helse og trivsel i planlegging etter plan- og bygningsloven og godkjenning av virksomhet etter annet lovverk (fra forskrift om miljørettet helsevern § 4).

Sikkerhet ved store arrangement

Ansvaret for sikkerhet ved arrangement hviler fullt og helt på arrangøren, men kommunen ønsker å informere og hjelpe med å lage gode og trygge arrangement. Vi har derfor laget en sjekkliste som skal gjøre det enklere for arrangørene å holde oversikt over alle gjeldende lover og regler. Sjekklista er utarbeidd i samarbeid med lokalt brannvesen og mattilsyn.

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-for-sikkerhet-ved-store-arrangementer/


Sikkerhet og renhold i lekeland og lekeparker

• Rutiner for renhold
• Rutiner for sikkerhet og kontroll av lekearealer
• Rutiner for organisering/ansvar ved ulykker

Les mer: Sikkerhet på lekeland-informasjon til deg som driver lekeland, DSB


Sikkerhetstips for trampoliner

Følg disse sikkerhetstipsene for riktig montering og trygg bruk av trampolinen.

Les mer: Sikkerhetstips for trampoline, dsb

Relaterte artikler

Loading...
Ansvar Det er viktig å avklare hvem har ansvaret for vedlikehold og sikkerhet ved lekeplassutstyr. Det finnes ingen godkjenningsordning for lekeplassutstyr. Den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes. For eksempel er kommuner ansvarlige for sikkerheten ved kommunale lekeplasser, mens borettslag, sameie og velforeninger er...

End of content

No more pages to load

Skroll til toppen