Kartlegging gamle lekeplasser – 2015

Snarveier

I 2015 gjennomførte vi kartlegging av gamle lekeplasser i Hallingdal. Fotballmål, gamle huskestativ og lignende kan utgjøre en risiko dersom disse ikke blir vedlikeholdt over flere år.

Ansvar

Det er viktig å avklare hvem har ansvaret for vedlikehold og sikkerhet ved lekeplassutstyr. Det finnes ingen godkjenningsordning for lekeplassutstyr. Den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes. For eksempel er kommuner ansvarlige for sikkerheten ved kommunale lekeplasser, mens borettslag, sameie og velforeninger er ansvarlige for sikkerheten på sine lekeplasser. Det innebærer at man har et rettslig erstatningsansvar hvis det skulle inntreffe en ulykke på lekeplassen.

Private aktører som tilbyr kontroll

Det finnes private aktører som tilbyr kontroll av lekeplassutstyr. Dette er ingen godkjenningsordning, men et tilbud om hjelp til den kontrollen en gjør selv. Det er eier av lekeplassutstyr som er ansvarlig for sikkerheten. Velforeninger kan gjøre kontroll og vedlikehold av lekeplassutstyr, enten selv eller ved å engasjere eksterne fagfolk.

Produktinfo

For å vite hvordan utstyret skal vedlikeholdes, hvilke egenskaper det skal ha m.v., er det viktig å ha ta vare på produktinformasjon som følger med utstyret. Det følger av forskriften om sikkerhet ved lekeplassutstyr §15 at det ved salg av lekeplassutstyr skal produktveiledning og monteringsanvisning med opplysninger om vedlikehold, bruksområde, verktøy, hjelpemidler etc følge med.

Lekeplassutstyr på dugnad

Forskriften om sikkerhet ved lekeplassutstyr gjelder også for utstyr som borettslag etc har laget selv på dugnad. Finnes det ingen produktveiledning må man forsikre seg om at utstyret er konstruert og montert slik at sikkerhetskravene blir oppfylt.

Skroll til toppen