Barnehager

Snarveier

Barnehager skal fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skader.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler gjelder for:

Barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder når:

  • virksomheten er reglemessig, og
  • tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og
  • antall barn som er tilstede samtidig, er tre eller flere

Søknad om godkjenning

I følge forskriften skal det søkes om godkjenning når det planlegges etablering og utvidelse/endring av skole/barnehage. Her finner du søknadsskjema for barnehage.

Miljøretta helsevern sine oppgaver

  • Godkjenne og føre tilsyn med barnehager og skoler etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv
  • Følge opp evt klager knyttet til det fysiske miljøet i skoler og barnehager
  • Gi råd og veiledning til rektorer, styrere, foreldre og andre

Relaterte artikler

Loading...

Kartlegging av matvaner i barnehagene

Målet med kartlegging av mat og matvaner i barnehagene i Hallingdal var å få kunnskap i hvilken grad barnehagene kjenner til og følger nasjonale retningslinjer for mat og måltid i barnehagen. Det var også et ønske å få kartlagt hvilke forskjeller som finnes i mattilbudet i barnehagene i Hallingdal. Det daglige tilbudet av mat og...

Tilsyn av barnehager vinteren 2017/18

Under tilsynet vurderte vi om barnehagen hadde et forsvarlig renhold og hvordan barnehagen ble driftet slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer minst mulig.

End of content

No more pages to load

Rull til toppen