Barnehager

Snarveier

Barnehager skal fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skader.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler gjelder for:

Barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder når:

  • virksomheten er reglemessig, og
  • tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og
  • antall barn som er tilstede samtidig, er tre eller flere

Søknad om godkjenning

I følge forskriften skal det søkes om godkjenning når det planlegges etablering og utvidelse/endring av skole/barnehage. Her finner du søknadsskjema for barnehage.

Miljøretta helsevern sine oppgaver

  • Godkjenne og føre tilsyn med barnehager og skoler etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv
  • Følge opp evt klager knyttet til det fysiske miljøet i skoler og barnehager
  • Gi råd og veiledning til rektorer, styrere, foreldre og andre

Relaterte artikler

Loading...
Barn under 3 år bør holdes innendørs ved minus 10 °C effektiv temperatur. Unngå også soving utendørs i barnevogn/pulk ol. Større barn kan oppholde seg ute i noe lavere temperatur, men vær oppmerksom på faren for forfrysninger.
Nå er vi i gang med tematilsyn av barnehagene! Denne gang er det fokus på det fysiske miljøet i barnehagen. Lys, støy og sikkerhet! Og vi vet at dette er noe som opptar barnehagene.🧐🖐
Målet med kartlegging av mat og matvaner i barnehagene i Hallingdal var å få kunnskap i hvilken grad barnehagene kjenner til og følger nasjonale retningslinjer for mat og måltid i barnehagen. Det var også et ønske å få kartlagt hvilke forskjeller som finnes i mattilbudet i barnehagene i Hallingdal. Det daglige tilbudet av mat og...

End of content

No more pages to load

Skroll til toppen