Tilsyn av barnehager vinteren 2017/18

Snarveier

I perioden nov 2017 til mai 2018 har vi gjennomført tilsyn med alle barnehagene i Hallingdal.

Tema for tilsynet

Målet med tilsynene har vært å vurdere etterlevelse av forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv, med følgende tema:

*Renhold og vedlikehold
*Smittevern
*Rutiner for håndvask
*Mat og måltid

Vi ba om at både styrer, renholdsleder (evt renholder) og pedagogisk leder deltok.

Hva vi vurderte

Under tilsynet vurderte vi om barnehagen hadde et forsvarlig renhold og hvordan barnehagen ble driftet slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer minst mulig, blant annet hyppighet av håndvask hos barn og voksne. Vi kartla også rutiner for matservering i barnehagen samt hvilken mat som ble servert.

Renhold

I de barnehagene det er gitt avvik eller merknad ved renhold går dette stort sett ut på manglende vedlikehold og tilrettelegging for godt renhold som må utføres av andre enn barnehagen selv. Tilsynene viser at barnehagene stort sett gjør det de kan innenfor sine rammer for å legge til rette for godt renhold. Stort sett er det god kvalitet på renholdet i barnehagene.

Smittevern

Barnehagene er i hovedsak gode på å informere foreldre om hvor lenge barn skal holdes hjemme ved sykdom. Noen barnehager har også dette som tema på foreldremøte hver høst, og det er positivt. Barnehagene har stort sett gode rutiner for å håndtere sykdom, sykdomsutbrudd og smittevern. Rutiner for håndhygiene er også noe barnehagene har fokus på og som stort ser ut til å fungere tilfredsstillende. 

Mat i barnehagen

Det daglige tilbudet av mat og drikke i barnehagene i Hallingdal er stort sett innenfor myndighetenes anbefalinger. Men det er forskjeller barnehagene imellom når det gjelder matservering. Det er stor variasjon på hvor ofte barnehagene serverer mat, og hvor ofte barna må ha med medbrakt niste. En fjerdedel av barnehagene i Hallingdal har servering av mat hver dag, enten som brødmat eller varm mat. Halvparten av barnehagene i Hallingdal har servering av mat én eller to ganger i uka. Forskjellene i kostnader foreldre må betale for at barnet får mat i barnehagen én dag i uka eller fem dager i uka, er heller ikke så stor som en skulle tro. 

Del innholdet med andre
Skroll til toppen