Skoler

Snarveier

Skal fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skader.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler gjelder for både grunnskoler og videregående skoler.

Søknad om godkjenning

I følge forskriften skal det søkes om godkjenning når det planlegges etablering og utvidelse/endring av skole. 
Her finner du søknadsskjema skole.

Miljøretta helsevern sine oppgaver

  • Godkjenne og føre tilsyn etter forskriften
  • Behandle klager bl.a knyttet til det fysiske miljøet i skoler og barnehager
  • Gi også råd og veiledning til rektorer, styrere, foreldre og andre

Nyttige lenker

Relaterte artikler

Loading...
Nå har vi i full gang med tilsyn av alle grunnskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i Hallingdal. Spesielt fokus denne gang er mat/måltid, trafikksikkerhet, beredskap og sanitæranlegg. I forkant av hvert tilsyn sender vi elevrådet et spørreskjema på hvordan de opplever toalettene dusj og garderober på skolen. Hvor lang de får til å spise og hva...

End of content

No more pages to load

Rull til toppen