Skoler

Snarveier

Skoler skal fremme barns og elevers helse, trivsel, lek og læring, samt at sykdom, skade og alvorlige hendelser skal forebygges.

Fra 1. juli 2023 gjelder ny forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Tidligere forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. er opphevet fra samme tid. Ny veileder til forskriften er også publisert og gjeldende, men med mulighet for høringsinnspill fram til 15. oktober.

Ny forskrift gjelder for grunnskole, videregående, skolefritidsordninger og leksehjelpordninger.

Søknad om godkjenning

I følge forskriften skal det søkes om godkjenning når det planlegges etablering og utvidelse/endring av skole. 
Her finner du søknadsskjema skole

Miljøretta helsevern sine oppgaver

  • Godkjenne og føre tilsyn etter forskriften
  • Behandle klager bl.a knyttet til det fysiske miljøet i skoler og barnehager
  • Gi også råd og veiledning til rektorer, styrere, foreldre og andre

Nyttige lenker

Relaterte artikler

Loading...

End of content

No more pages to load

Skroll til toppen