Oppdatert forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og sfo

Snarveier

Fra 1. juli 2023 gjelder ny forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

Visste du at alle barn i barnehagen og på skolen har rett på:

👉 Et sunt inneklima med godbelysning, luftkvalitet, riktig temperatur og fri for helseskadelige stoffer.
👉 Et sikkert uteområde som fremmer helse, trivsel og læring, fri for helseskadelig støy og med god luftkvalitet
👉 Skygge mot skadelig UV-stråling
👉 God tilrettelegging for å hindre smittespredning
👉Gode rammer rundt måltidet som ivaretar måltidets sosiale funksjon og nok tid til å spise maten

Tidligere forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. er opphevet fra samme tid. Ny veileder til forskriften er også publisert og gjeldende, men med mulighet for høringsinnspill fram til 15. oktober.

Forskriften er noe forenklet og bestemmelser om psykososialt miljø er tatt ut. Den omhandler fortrinnsvis det fysiske miljøet.

Elever eller foreldre kan klage på kommunens vurdering

Det er tatt inn en ny bestemmelse om kommunens oppfølging av henvendelser. Barn, elever eller foreldre skal henvende seg til barnehagen eller skolen dersom de mener at forskriftens krav ikke oppfylles. Dersom henvendelsen ikke følges opp innen rimelig tid kan man henvende seg til kommunen som tilsynsmyndighet som da skal vurdere å følge opp forholdet med tilsyn. 

Del innholdet med andre
Skroll til toppen