Drikkevann

Snarveier

Har du egen vannforsyning? Her får du råd om hvordan du sikrer trygt og godt drikkevann

Du som har en bolig eller fritidsbolig med egen vannforsyning, har det vi kaller en enkeltvannforsyning. Du som eier en enkeltvannforsyning, har selv ansvaret for at drikkevannet er

  • helsemessig trygt
  • klart
  • uten fremtredende lukt, smak og farge.

Slik kan du sikre trygt drikkevann

De kravene i drikkevannsforskriften som gjelder for vannverkseiere gjelder i utgangpunktet ikke for deg som eier en enkeltvannforsyning. Likevel kan disse kravene være nyttige å følge. Her kan dere for eksempel få tips til hvordan dere bør

  • tenke igjennom om dere har noen farer som kan gjøre at drikkevannet ikke er helsemessig trygt. En fare i et tilsigsområde kan for eksempel være beiting av dyr, laging av biologisk materiale eller kjemiske stoffer. Se veileder til drikkevannsforskriften (§ 4 og § 6).
  • beskytte drikkevannet mot forurensning og utføre tiltak for å sikre at drikkevannet er trygt. Se veileder til drikkevannsforskriften (§ 4, § 6 og § 12).
  • behandle drikkevannet for å fjerne forurensninger. Vannbehandlingen bør tilpasses vannkvaliteten. Se veileder til drikkevannsforskriften (§ 6 og § 13).
  • lage en prøvetakningsplan og ta prøver som kan sendes til analyse for å oppdage forurensninger. Se drikkevannsforskriften § 1, § 5, § 6, § 19, § 20 og § 21.

Eksempel

Dersom du har en brønn på din eiendom, og har en nabo som lagrer avfall på sin eiendom. Hvem har ansvaret for at avfallet ikke forurenser drikkevannet i brønnen?

Det er eier av brønnen og nabo som sammen må finne en løsning. Indirekte og direkte forurensing av drikkevannet er forbudt etter § 4 i drikkevannsforskriften og gjelder for alle, også uten at det er presisert nærmere i annet regelverk.

Vannprøve

Har du privat brønn og ønsker å sjekke kvaliteten på vannet, kan du hente prøveflasker på servicetorget i kommunen du bor i. Kostnad på analysen må betalast av den enkelte. Analyse av vannprøver fra private brønner kan avtales med f.eks:

Aktuelle lenker

Relaterte artikler

Loading...
Innen 1. juli 2018 skulle alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no. Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema til...

End of content

No more pages to load

Skroll til toppen