Badeplasser

Snarveier

Ansvar

Lokal helsemyndighet har tilsynsansvaret for vannkvalitet for friluftsbad etter bestemmelser i folkehelseloven.
Miljøretta helsevern, i samarbeid med kommunene i Hallingdal, tar prøver av badevannskvaliteten ved de mest brukte badeplassene.

Badevannskvalitet

For bedømmelse av vannets hygieniske kvalitet er eventuell forekomst av tarmbakterier av primær interesse. Som hovedparameter er valgt termotolerante koliforme bakterier, en bakteriegruppe som normalt forekommer i stort antall i tarmkanalen hos mennesker og varmblodige dyr, og som derfor, når de forekommer, indikerer at vannet er fekalt påvirket. I perioder med mye regn kan det stedvis forekomme høyere verdier enn normalt. Det vil da bli tatt oppfølgingsprøver. Dersom prøvene skulle gi resultater som tilsier at bading frarådes, vil dette bli informert om på kommunens nettside og ved den enkelte badevannsplassen.

Badeplassene blir klassifisert med utgangspunkt i normene i Smittespredning gjennom badevann.

Kvalifisering

Kvalitet på badevann deles inn i tre grupper:
Godt egnet badevann: Mindre enn 100 TKB/100 ml
Mindre egnet badevann: Mellom 100 og 1000 TKB/100 ml
Ikke egnet badevann: Over 1000 TKB/100 ml

Svømmekløe

Folkehelseinstituttet ønsker å følge med på utbredelsen av svømmekløe i Norge. Dersom du opplever svømmekløe i sommer (kløende utslett etter bading i ferskvann) vil de gjerne at du tar kontakt.
For mer informasjon se på Folkehelseinstituttets side om svømmekløe.

Lenker til Folkehelseinstituttets nettsider for badevann

Relaterte artikler

Loading...
Svømmekløe er ufarlig, men ubehagelig. Det er vanlig ved bading i ferskvann når vanntemperaturen kommer over 20 grader.

End of content

No more pages to load

Rull til toppen