Måling av radon

Snarveier

Sesongen for å måle radon er fra midten av oktober til midten av april. Du bør måle i minst to måneder i denne perioden.

Vi tilbyr i samarbeid med Eurofins Radonlab radonmålinger til gunstig pris.
Pris per sporfilm kr. 190,- inkl. mva. Frakt kommer i tillegg.
Bestill på http://radonlab.com/hallingdal eller ta kontakt med Eurofins Radonlab på tlf: 21 96 03 50 (oppgi rabattkode «Hallingdal»)

Har du hytte i Hallingdal eller Valdres, men bostedsadresse et annet sted, kan du likevel få bestille sporfilm med hallingdals-rabatt for hytta di. Men oppgi gjerne måleadresse, slik at vi få oversikt over radonnivået i hytteområder også (hvis dere oppgir at det er ok at kommunen får kopi av resultatet).

Hvordan måler man radon? 

Målebrikkene er på størrelse med en fyrstikkeske, og sendes til deg som brevpost. Plasser ut målebrikkene i oppholdsrom i minimum to måneder (gjerne lenger) i vinterhalvåret. Vi anbefaler at du bestiller minimum to målebrikker. De oppholdsrommene som ansees som mest utsatt for radoninnstrømning, for eksempel rom i den laveste etasjen, eventuelt med vegg mot grunnen, bør inkluderes når bygningen radonmåles. Rom som brukes mye (for eksempel soverom og stue) bør også måles. Etter endt måleperiode returneres målebrikkene til avlesing, og etter noen uker vil du få tilsendt måleresultatet.  

Er radon farlig? 

Radon forårsaker lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. Kombinasjonen radon og røyking er ekstra farlig.

Er det radon i Hallingdal og Valdres? 

Deler av Hallingdal og Valdres ligger på områder som gir risiko for høye radonnivåer. Se på aktsomhetskartet til NGU hvilke områder i Norge som er spesielt radonutsatte. Men det er ikke mulig å fastslå radonkonsentrasjonen i en bolig uten at det gjøres måling. Radonkonsentrasjonen kan endres over tid som følge av setningsskader, ombygging, endring av ventilasjonsforhold, eller etter grave- eller sprengningsarbeid i nærområdet.

Hvem bør måle radon? 

Vi anbefaler alle som har bolig med oppholdsrom i de tre laveste etasjene over bakkeplan, å måle radonkonsentrasjonen i sin bolig. Det bør også foretas radonmåling i alle andre bygninger der mennesker oppholder seg, blant annet skoler og barnehager, arbeidsplasser og offentlige bygg. Husstander som har sin vannforsyning fra borebrønner, bør måle radoninnholdet i vannet. 

Hvor ofte bør man måle?  

Radonnivået kan endres over tid. Er det mer enn fem år siden du målte radon, bør du vurdere å måle på nytt. Hvis du har renovert eller bygget om huset ditt, anbefales det å foreta en ny radonmåling. Det kan oppstå sprekker i grunnen der radongass kan sive inn. Sprekkene kan være så små at de ikke synes.

Hva er tiltaksgrensa? 

Direktoratet for strålevern (DSA) anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Videre anbefaler de at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3.    

Langtidsmåling – minimum to måneder 

En radonmåling innendørs bør være en langtidsmåling på minst to måneder i perioden fra midten av oktober til midten av april. Dette er viktig fordi radonkonsentrasjonen kan variere mye over tid. For å fange opp disse variasjonene, trenger man en måleperiode på minst to måneder. En kortere måling gir ikke god nok informasjon. 

Måling av radon i vann 

Høye radonkonsentrasjoner kan først og fremst forekomme i vann fra grunnvannskilder, spesielt i vann fra borebrønner i fast fjell. Husstander som har sin vannforsyning fra borebrønner bør måle radoninnholdet i vannet. Måling av radon i vann kan gjøres hele året. DSA tilbyr måling av radon i vann. Interesserte kan få tilsendt prøvetakingsutstyr ved å ta kontakt med DSA på epost: radon@dsa.no.

Relaterte artikler

Loading...
Ingen relaterte artikler

End of content

No more pages to load

Skroll til toppen