Radonmåling

Snarveier

Sesongen for å måle radon er fra midten av oktober til midten av april. Du bør måle i minst to måneder i denne perioden.

Innledning

Vi tilbyr i samarbeid med Eurofins Radonlab radonmålinger til gunstig pris.
Prisen er kr. 190,- inkl. MVA per sporfilm. Frakt kommer i tillegg.

Bestill på http://radonlab.com/hallingdal eller ta kontakt med Eurofins Radonlab på tlf: 21 96 03 50 (oppgi rabattkode «Hallingdal»)

Har du hytte i Hallingdal, men har bostedadresse utenfor Hallingdal, kan du likevel få bestille sporfilm med hallingdals-rabatt for hytta di. Men oppgi gjerne måleadresse, slik at vi få oversikt over radonvivået i hyttefeltene også (hvis dere oppgir at det er ok at kommunen får kopi av resultatet).

Høsten er tiden for å måle radon

Hvordan måler man radon?

Målebrikkene er på størrelse med en fyrstikkeske, og sendes til deg som brevpost. Plasser ut målebrikkene i oppholdsrom i minimum to måneder (gjerne lenger) i vinterhalvåret. Vi anbefaler at du bestiller minimum to målebrikker. De oppholdsrommene som ansees som mest utsatt for radoninnstrømning, for eksempel rom i den laveste etasjen, eventuelt med vegg mot grunnen, bør inkluderes når bygningen radonmåles. Rom som brukes mye (for eksempel soverom og stue) bør også måles. Etter endt måleperiode returneres målebrikkene til avlesing, og etter noen uker vil du få tilsendt måleresultatet

Er radon farlig?

Radon forårsaker lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. Kombinasjonen radon og røyking er ekstra farlig.

Er det radon i Hallingdal?

Deler av Hallingdal ligger på områder som gir risiko for høye radonnivåer. Det er ikke mulig å fastslå radonkonsentrasjonen i en bolig uten at det foretas måling. Generelt kan radonkonsentrasjonen endres over tid på grunn av setningsskader, ombygging, endring av ventilasjonsforhold, samt endringer som følge av grave- eller sprengningsarbeider i nærområdet.

Hvem bør måle radon?

Vi anbefaler alle som har bolig med oppholdsrom i de tre laveste etasjene over bakkeplan, å måle radonkonsentrasjonen i sin bolig. Det bør også foretas radonmåling i alle andre bygninger der mennesker oppholder seg, blant annet skoler og barnehager, arbeidsplasser og offentlige bygg. Husstander som har sin vannforsyning fra borebrønner, bør måle radoninnholdet i vannet.

Hvor ofte bør man måle?

Radonnivået kan endres over tid. Er det mer enn fem år siden du målte radon, bør du vurdere å måle på nytt. Hvis du har renovert eller bygget om huset ditt, anbefales det å foreta en ny radonmåling. Det kan oppstå sprekker i grunnen der radongass kan sive inn. Sprekkene kan være så små at de ikke synes.

Hva er tiltaksgrensa?

Strålevernet anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Videre anbefaler Strålevernet at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m

Langtidsmåling – minimum to måneder

En radonmåling innendørs bør være en langtidsmåling på minst to måneder i perioden fra midten av oktober til midten av april. Dette er viktig fordi radonkonsentrasjonen kan variere mye over tid. For å fange opp disse variasjonene, trenger man en måleperiode på minst to måneder. En kortere måling gir ikke god nok informasjon.

Måling av radon i vann

Høye radonkonsentrasjoner kan først og fremst forekomme i vann fra grunnvannskilder, spesielt i vann fra borebrønner i fast fjell. Husstander som har sin vannforsyning fra borebrønner bør måle radoninnholdet i vannet. Måling av radon i vann kan gjøres hele året. Statens strålevern tilbyr måling av radon i vann. Interesserte kan få tilsendt prøvetakingsutstyr ved å ta kontakt med Statens strålevern. Analysen koster kr 250

Bestille måling av radon i vann (e-post)

Skroll til toppen