Skadedyr

Snarveier

Skadedyr og insekter

Som skadedyr regnes særlig insekter og annet småkryp, men også rotter, mus og lignende som kan overføre smittsomme sykdommer.

Helserisiko

Skadedyr kan forårsake sykdommer eller helseproblemer hos mennesker via bitt, ved forurensning av matvarer, drikkevann eller ved forurenset badevann. Skadedyr kan også gi helseplager i form av allergiske reaksjoner. I tillegg kan skadedyr på forskjellige måter forårsake materielle skader.

Det er eier eller bruker av bygning som er ansvarlig for å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge eller utrydde forekomst av skadedyr i henhold til Forskrift om skadedyrsbekjempelse.


Mer informasjon om skadedyr

På Folkehelseinstituttets internettsider er det utarbeidet en egen temaportal om skadedyr. Mer informasjon om skadedyrbekjempelse finnes på Folkehelseinstituttets nettside med veiledere om skadedyrkontroll.

Skadedyr i barnehager og skoler

Det bør settes ekstra krav til forsiktighet ved skadedyrbekjempelse i barnehager og skoler. Hvis det oppdages skadedyr i skole eller barnehage, skal det så langt det er mulig brukes andre bekjempelsesmetoder enn pesticider (kjemiske bekjempningsmidler). Dette fordi barn tilbringer lange perioder på disse stedene, samt at barn generelt er mer sårbare overfor kjemiske bekjempingsmidler enn voksne.

Nyttige lenker

(Folkehelseinstituttet)

Relaterte artikler

Loading...
Fuglelopper finnes i fuglereir med tørt reirklima som i fuglekasser, under takstein, i ventiler i veggen.
Flått kan overføre hovedsakelig to sykdommer der Lyme borreliose er den absolutt vanligste. Skogflåttencefalitt eller TBE overføres sjelden sammenlignet med borreliose. Utbredelse Det er spesielt i kystområdene fra svenskegrensen i Østfold og nordover til Brønnøysund i Nordland at vi finner høye tettheter av skogflått. Den kan også finnes sporadisk lengre nordover i Nord-Norge. I Oslofjordområdet er skogflåtten...

End of content

No more pages to load

Skroll til toppen