Fuglelopper

Snarveier

Hvis man plages av fuglelopper hver påske, kan det lønne seg og sove under myggnett som er impregnert med et insektmiddel.  Å sprøyte soverommet med insektmidler har liten hensikt.

Hvor finnes fuglelopper?

Fuglelopper finnes i fuglereir med tørt reirklima som i fuglekasser, under takstein, i ventiler i veggen, og er vanlig over hele landet i reir til mange fuglearter. Den kan også finnes i hønsehus (hønseloppe). Andre arter fuglelopper finnes i reir på bakken. Fugleloppa formerer seg om våren og har larver i reir med fugleunger. Den overvintrer som voksen loppe i en kokong i fuglereiret. Neste vår, fra mars til juni, kryper loppene ut mot inngangen til reiret og står klare til å ta spranget over på en fuglevert.

Loppene hopper

Loppene hopper mot fugler, mennesker, katter og andre som forstyrrer reirplassen. Lopper som bommer på vertsdyret vil havne på bakken under reiret, hvor de fortsetter å vente på et vertsdyr. Slike lopper vil angripe på beina. Katter får ofte lopper på seg og tar dem med inn i huset. Her kravler loppene av katten, og kan angripe husets andre beboere, også mennesker. 

I mange tilfeller har man fått loppene på seg etter en tur i skog og mark, eller de har kommet inn med kjæledyr som hund og katt. Loppene overlever bare begrenset tid innendørs, og de kan enkelt fjernes ved hjelp av støvsuging.

Hvordan hindre å få fuglelopper inn i huset

For å forhindre at fuglelopper kommer inn i huset fra nærliggende reir, må fjorårets fuglereir oppspores og fjernes. Støvsuging av tepper, sengetøy, ventiler osv er effektivt for å fjerne lopper som allerede er inne i huset. Lopper i klær og sengetøy kan også fjernes ved å riste tøyet.
Sprøyting av værelser i hytte og hus har ingen hensikt. Bruk av permetrinimpregnerte insektnett kan anbefales der man opplever gjentatte loppebitt mens man sover.

Årets nye fuglereir fjernes, helst 2-3 uker etter at ungene er fløyet for da er det minst lopper. Reir kan med fordel også fjernes om vinteren før loppene kommer ut av kokongen og blir aktive. Fjerning av reir om våren kan medføre at loppene stikker av under fjerningen, og siden angriper mennesker i mengder.

Hvordan bli kvitt fuglelopper

Når reir skal fjernes er det lurt å sprøyte litt med et insektmiddel på reirstedet før fjerningen. Bruk regntøy og hansker slik at loppene preller av og ikke kryper inn under klærne. Ta reiret direkte i en plastpose. Posen med reir må destrueres slik at loppene drepes.

Del innholdet med andre
Skroll til toppen