Aktuelt

Drikkevann på hytta

Vannforsyning til hytter i Norge kommer fra mange forskjellige kilder, alt fra innlagt vann fra godt kontrollerte vannverk, til smelting av snø. Uansett kilde og tid på året kan det være lurt å følge noen forsiktighetsregler i forhold til drikkevann.

Les mer »

Radonmåling

Anbefalt periode for måling av radon er mellom 15.oktober og 15.april! Du bør måle i minst 2 måneder i denne perioden.

Les mer »

Svømmekløe

Svømmekløe er ufarlig, men ubehagelig. Det er vanlig ved bading i ferskvann når vanntemperaturen kommer over 20 grader.

Les mer »

Støy fra veimerking

Buskerud har vore prøvefylke for såkalla profilert vegmerking frå 2008. Hensikten med denne vegmerkinga er å hindre møteulykker. Ulempa er at ho støyer forholdsvis mykje. Det fins alternativ til profilert vegmerking, såkalla freste striper som støyer mykje mindre eller ingenting. Eit anna alternativ er at det blir lagt planer midtstriper på vegstrekninger der folk er

Les mer »
Rull til toppen