Aktuelt

Radonmåling

Anbefalt periode for måling av radon er mellom 15.oktober og 15.april! Du bør måle i minst 2 måneder i denne perioden.

Les mer »

Svømmekløe

Svømmekløe er ufarlig, men ubehagelig. Det er vanlig ved bading i ferskvann når vanntemperaturen kommer over 20 grader.

Les mer »

Støy fra veimerking

Buskerud har vore prøvefylke for såkalla profilert vegmerking frå 2008. Hensikten med denne vegmerkinga er å hindre møteulykker. Ulempa er at ho støyer forholdsvis mykje. Det fins alternativ til profilert vegmerking, såkalla freste striper som støyer mykje mindre eller ingenting. Eit anna alternativ er at det blir lagt planer midtstriper på vegstrekninger der folk er

Les mer »

Flått i Hallingdal?

Flått kan overføre hovedsakelig to sykdommer der Lyme borreliose er den absolutt vanligste. Skogflåttencefalitt eller TBE overføres sjelden sammenlignet med borreliose. Utbredelse Det er spesielt i kystområdene fra svenskegrensen i Østfold og nordover til Brønnøysund i Nordland at vi finner høye tettheter av skogflått. Den kan også finnes sporadisk lengre nordover i Nord-Norge. I Oslofjordområdet er skogflåtten

Les mer »

Alunskifer i Hallingdal og Valdres

Alunskifer er en svartskifer som inneholder mye uran/radium. Der det finnes alunskifer anbefales det at kommuen å tar hensyn til radon i planarbeidet.  Alunskifer finnes i fylkene Akershus, Oslo, Oppland, Buskerud og Hedmark. 

Les mer »

Drikkevann på hytter

Vannforsyning til hytter i Norge kommer fra mange forskjellige kilder, alt fra innlagt vann fra godt kontrollerte vannverk, til smelting av snø. Uansett kilde og tid på året kan det være lurt å følge noen forsiktighetsregler i forhold til drikkevann. Blir man syk av å drikke vannet, er som regel årsaken at det er forurenset

Les mer »

Vis hensyn ved bråtebrenning

All brenning av avfall er forbudt i tettbygde strøk Tettbygd strøk blir definert som husklynge med flere enn 7 bolig- og/eller hytteenheter der avstanden imellom ikke overstiger 100 meter. Bakgrunnen for at det ikke er lov med slik brenning i tettbygd strøk, er av hensyn til folk med astma- og luftveisplager. Astmatikere og allergikere kan få

Les mer »
Rull til toppen