Vis hensyn ved bråtebrenning

Snarveier

All brenning av avfall er forbudt i tettbygde strøk

Tettbygd strøk blir definert som husklynge med flere enn 7 bolig- og/eller hytteenheter der avstanden imellom ikke overstiger 100 meter. Bakgrunnen for at det ikke er lov med slik brenning i tettbygd strøk, er av hensyn til folk med astma- og luftveisplager. Astmatikere og allergikere kan få problem med å puste, og i noen tilfeller akutte astmaanfall av bråtebrenning. Støv og sot fra bråtebrann fører med seg karbonmonoksid, aske og kreftframkallende PAH-stoff.

Utenfor tettbygde strøk 

Det er tillatt med bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utanfor tettbygd strøk, men vi oppfordrer også her til å ta hensyn til naboer og andre.

Flatebrenning/brenning av hogstavfall og gress- og lyngsviing i eller i nærheten av skogmark

❗ Være en ansvarlig leder som som sikrer at brenningen skjer på en forsvarlig måte
❗ Lovlig brenning skal varsles brannvesenet på telefon 333 14 110
❗ Varsle naboer
❗ Vurder vær og vind med tanke både på brannfare og røykplager for andre
❗ Unngå brenning på søndager, helligdager og dager med arrangement og tilstelninger i bygda
❗ Brenning bør skje i god tid før mørkets frembrudd
❗ Det er viktig med etterkontroll av stedet
❗ Ulovlig brenning som fører til utrykning kan medføre krav om kostnadsdekning fra kommunen

Husk bålforbudet i utmark

Husk bålforbudet i utmark som gjelder fra 15. april – 15. september!
Da er det forbudt å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark. Dette gjelder også bruk av engangsgrill og bålpanne. 

Del innholdet med andre
Skroll til toppen