Flått i Hallingdal?

Snarveier

Flått kan overføre hovedsakelig to sykdommer der Lyme borreliose er den absolutt vanligste. Skogflåttencefalitt eller TBE overføres sjelden sammenlignet med borreliose.

Utbredelse

Det er spesielt i kystområdene fra svenskegrensen i Østfold og nordover til Brønnøysund i Nordland at vi finner høye tettheter av skogflått. Den kan også finnes sporadisk lengre nordover i Nord-Norge. I Oslofjordområdet er skogflåtten vanlig på begge sider av fjorden, og kan finnes selv på indre deler av Østlandet. Aller vanligst er den på Sørlandet. På Vestlandet og i Trøndelag følger den kyststripen og går inn langs fjordene.

Flåtten kan transporteres med fugler og således dukke opp langt utenfor kjerneområdene.

I Hallingdal er det kun gjort få funn av flått, og da i hovedsak på hund.

Del innholdet med andre

Les mer om Flått:

Skroll til toppen