Kartlegging av matvaner i barnehagene

Snarveier

Målet med kartlegging av mat og matvaner i barnehagene i Hallingdal var å få kunnskap i hvilken grad barnehagene kjenner til og følger nasjonale retningslinjer for mat og måltid i barnehagen. Det var også et ønske å få kartlagt hvilke forskjeller som finnes i mattilbudet i barnehagene i Hallingdal.

Det daglige tilbudet av mat og drikke i barnehagene i Hallingdal er stort sett innenfor myndighetenes anbefalinger.

Det er forskjeller barnehagene imellom når det gjelder matservering.

Det er stor variasjon på hvor ofte barnehagene serverer mat, og hvor ofte barna må ha med medbrakt niste.

Hvor ofte serveres mat i barnehagen?

En fjerdedel av barnehagene i Hallingdal har servering av mat hver dag, enten som brødmat eller varm mat. Halvparten av barnehagene i Hallingdal har servering av mat én eller to ganger i uka. Forskjellene i kostnader foreldre må betale for at barnet får mat i barnehagen én dag i uka eller fem dager i uka, er heller ikke så stor som en skulle tro.

Barnehagene som hadde servering av brødmat eller varmmat flere dager i uka, opplevde dette som positivt for barna og fellesskapet ved at alle spiste samme mat. Barnehagene var også bevisste på å bruke mat og matlaging som pedagogisk aktivitet med barna. Servering av mat i barnehagen bidrar til å utjevne sosiale ulikheter, og i tillegg unngår en nistepakker med søte pålegg, kaker og lyst brød.

La barna får medvirke i mat- og måltidsaktiviteter


I reviderte retningslinjer for mat og måltid i barnehagen fra 2018, er det en sterk anbefaling om bruk av måltidene i barnehagen som pedagogisk arena, der barna får medvirke i mat- og måltidsaktiviteter.
Kommuneoverlegeforum i Hallingdal og Miljøretta helsevern Hallingdal mener dette kan best gjennomføres ved at barna får servert samme mat, laget i barnehagen.

Del innholdet med andre
Skroll til toppen