Uncategorized

Fuglelopper

Fuglelopper finnes i fuglereir med tørt reirklima som i fuglekasser, under takstein, i ventiler i veggen.

Les mer »

Kulde og små barn

Barn under 3 år bør holdes innendørs ved minus 10 °C effektiv temperatur. Unngå også soving utendørs i barnevogn/pulk ol.
Større barn kan oppholde seg ute i noe lavere temperatur, men vær oppmerksom på faren for forfrysninger.

Les mer »

Radonmåling

Sesongen for å måle radon er fra midten av oktober til midten av april. Du bør måle i minst to måneder i denne perioden. Du kan måle radon enten med sporfilmer eller med et elektronisk radonmåleapparat, fremgangsmåten er den samme. 

Les mer »

Fraråder vegghengte bord i barnehager

Vegghengte bord brukes for å frigjøre lekeareal i barnehager, men de kan føre til ulykker. Vi anbefaler derfor å fjerne bordet helt, eventuelt sørge for veldig gode rutiner for tilsyn og vedlikehold. 

Les mer »
Skroll til toppen