Sykehjem-tilsyn 2019

Snarveier

I perioden januar til april 2019 har vi gjennomført tilsyn med alle sykehjem i Hallingdal. Tilsynet ble gjort etter bestemmelser i forskrift om miljørettet helsevern. Det var særlig fokus på inneklima, forsvarlig renhold, sanitæranlegg, ulykkesforebygging samt smittevern. 

Tilsynene vi har gjort har vært en del av en nasjonal tilsynskampanje om miljørettet helsevern i sykehjem. Målet med den nasjonale tilsynskampanjen har vært å bidra til et enhetlig og samordnet tilsyn innenfor miljørettet helsevern samt bidra til et større fokus på bomiljøet til eldre og beboere på sykehjem.

Oppsummering


Tilsynene viser at standard på beboerrom var gjennomgående bra ved alle sykehjemmene vi besøkte. Hovedinntrykket vårt er at tilfredsstillende renhold.  Rutiner for legionella var det flest sykehjem hadde forbedringspotensial på.

Del innholdet med andre
Skroll til toppen