Flom og styrtregn: Slik kan private brønner påvirkes

Snarveier

Kraftig nedbør og flom kan føre til økte fare for overvann og avrenning mot drikkevannskilder. Da er det også fare for at forurenset vann kan lekke inn i brønnen din. Ulike stoffer og mikroorganismer fra omkringliggende områder vil kunne trenge ned i gravde og borede brønner samt renne ut i overflatevannkilder.

Overflatevannkilder er mest følsomme for flom. Men også brønner kan bli oversvømt av for mye vann. Dette gjelder i hovedsak gravde brønner, men også noen borebrønner.

Risikoen er størst ved voldsomme regnskyll etter lange perioder med tørke, når bakken er tørr og hard og vannet renner lettere direkte til kilden (tar med seg forurensninger fra overflaten) i stedet for å bli infiltrert i grunnen. Langvarig tørke kan også gi sprekker i bakken. Når det først begynner å regne, kan sprekkene fremskynde dannelsen av grunnvann.

Høy vannstand i vassdragene kan føre til inntrenging av forurenset vann i øvre lag (lag som ikke filtrerer godt nok), og vannet vil da kunne forurense brønnen raskt.

Hvis det har vært en flom der du har drikkevannsinstallasjonen:

  • Ikke bruk vannet til mat eller drikke hvis du mistenker at forurenset vann har kommet ned i brønnen eller nådd fram til vanninntaket i overflatekilden 
  • Ikke bruk drikkevannet til å drikke og lage mat hvis det er tydelig farget eller har en tydelig endring i lukt og smak, eller andre unormale endringer.

Undersøk og ta prøver

Som grunneier av et mindre drikkevannsanlegg til privat bruk er du selv ansvarlig for å kontrollere kvaliteten på drikkevannet etter en flom.

Du bør undersøke anlegget ditt for å se om det har vært noen skade på det. Når vannstanden har stabilisert seg, bør du også sende inn vannprøver for analyse til et laboratorium lokalt.

Du finner lokale laboratorier ved å søke på nett.

Del innholdet med andre
Skroll til toppen