Tilfredsstillende badevannskvalitet igjen etter «Hans»

Snarveier

Status fredag 31.8:

Prøvesvar mottatt i dag viser at badevannskvaliteten nå er god igjen. Men en må være obs på høy vannstand og sterk strøm i elvene, samt fortsatt usikre elvekanter. Så lenge det er sterk strøm og høy vannstand anbefaler vi ikke å bade i elver. Vann og innsjøer er ok, men være obs på «rester fra Hans» som kan ligge igjen langs strender og vannkanter.

Generelle råd ved bading etter kraftig regn

Vann i naturen, som normalt er trygge for bading, kan ha blitt forurenset under flom eller kraftige regnskyll, og bading kan medføre smitterisiko.

  • Ikke bad under eller like etter regnskyll, varig nedbør eller oversvømmelser. Det kan være greit å vente minst 24 timer med å bade etter slike hendelser.
  • Ta hensyn til lokale forhold. Ikke bad hvis vannet er tydelig forurenset, eller hvis det kan være mistanke om at det er forurenset.
  • Unngå å bade med åpne sår, eller dekk til såret slik at det ikke kommer i kontakt med vannet. Bruk badesko.
Del innholdet med andre
Skroll til toppen