Smittevern ved opprydding etter flom

Snarveier

Etter oversvømmelser og flom kan det være risiko for å bli utsatt for smitte fra urent vann og jordmasser. Noen enkle forholdsregler kan beskytte de som skal rydde opp.

Når man går inn i et tidligere flomrammet område, kan det være åpenbare årsaker til smitterisiko, for eksempel kloakk og avrenning fra møkkjellere. Selv om det ikke er synlig forurensning, eller man kjenner lukt, kan det allikevel være smittestoffer fra andre kilder som ikke er mulig å oppdage. Derfor bør man alltid ta høyde for at alt som har vært i kontakt med flomvann kan være forurenset.

Følger man rådene nedenfor er man godt beskyttet. Allikevel bør man være oppmerksom på symptomer som diaré, oppkast og infiserte sår.

Råd for å unngå smitte

Noen enkle råd kan beskytte mot smitte fra forskjellige kilder:

 • Bruk gummistøvler, hansker og gjerne kjeledress eller lignende tøy ved opprydding.
 • Dekk til åpne sår, og pass på at de ikke kommer i kontakt med flomvann, jord eller sedimenter.
 • Hvis det er mye støv fra tørre materialer, kan det være hensiktsmessig å bruke åndedrettsvern.
 • Ikke drikk vann rett fra naturen.
 • Ikke drikk vann fra brønner som kan være utsatt for flomvann. Rens om nødvendig brønnen, og vurder å ta vannprøver for å undersøke om det kan inneholde smittefarlige mikroorganismer før dere bruker vannet til drikke. Hvis dere er i tvil, bør vannet kokes før bruk. Se også våre generelle råd for små vannforsyninger.
 • Kast matvarer som har vært i kontakt med flomvann, dersom emballasjen eller overflaten ikke kan desinfiseres. Matvarer bør uansett kastes hvis det er den minste tvil om at de kan være forurenset.
 • Kast forurensede gjenstander som ikke kan vaskes og/eller desinfiseres.
 • Husk god håndhygiene underveis og etter opprydding, selv om du bruker hansker.

Råd ved bading

Vann i naturen, som normalt er trygge for bading, kan ha blitt forurenset under flom eller kraftige regnskyll, og bading kan medføre smitterisiko.

 • Ikke bad under eller like etter regnskyll, varig nedbør eller oversvømmelser. Det kan være greit å vente minst 24 timer med å bade etter slike hendelser.
 • Ta hensyn til lokale forhold. Ikke bad hvis vannet er tydelig forurenset, eller hvis det kan være mistanke om at det er forurenset.
 • Unngå å bade med åpne sår, eller dekk til såret slik at det ikke kommer i kontakt med vannet. Bruk badesko.

Følg ellers med på råd fra kommunen, fylkeskommunen og sentrale myndigheter. 

Kilde: FHI

Del innholdet med andre
Skroll til toppen