Skjema

Det skal meldes fra til Miljørettet helsevern Hallingdal før oppstart og ved vesentlige utvidelser/endringer ved:
- Skoler og barnehager
- Solarier, frisørsalonger, hud- og fotpleiesalonger og andre salongvirksomheter 
- Svømmebasseng og badeanlegg 
- Asylmottak
- Campingplasser o.l. hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker 
- Virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann
- Virksomheter som har kjøletårn eller lignende innretninger


GODKJENNINGSPLIKTIGE VIRKSOMHETER

To-trinns godkjenningsprosess ved godkjenning av nye skoler og barnehager, samt rehabiliteringer, tilbygg/tilleggsarealer eller midlertidige lokaler:
 
DEL 1 - Søknadsskjema samtykke skole/barnehage
- Søknaden bør sendes inn i forbindelse med søknad om rammetillatelse i byggesaksbehandlingen
- Fylles ut av tiltakshaver, ved prosjektansvarlig, gjerne i samråd med virksomhetsleder
- Sendes Miljøretta helsevern Hallingdal så tidlig som praktisk mulig, gjerne samtidig med innsending av rammesøknad til byggesaken
- Forskriftens veiledere skal benyttes ved utfylling av søknaden. (Veileder IS-2072 Miljø og helse i barnehagen eller IS-2073 Miljø og helse i skolen) Lastes ned fra internett: www.helsedirektoratet.no 
  
DEL 2 - Søknadsskjema godkjenning skole/barnehage
- Fylles ut av skolen eller barnehagen ved rektor eller styrer
- Sendes Miljøretta helsevern Hallingdal 4–6 måneder etter oppstart
- Søknaden skal dokumentere hvordan kravene i forskriften overholdes
- Miljøretta helsevern Hallingdal kontrollerer at samtykke til planene (del 1) er overholdt og sammen med denne søknaden danner det grunnlaget for endelig godkjenningen.
- Forskriftens veileder skal benyttes ved utfylling av søknaden. Se helsedirektoratet.no

Hulltakingsvirksomhet

Tatoveringsvirksomhet


MELDEPLIKTIGE VIRKSOMHETER

Asylmottak

Avløpsslam

Badeanlegg

Campingplass

Frisørsalong

Hudpleievirksomhet

Mobile knuseverk

Kjøletårn og luftskrubbere

Solarier

 
      


      Bilderesultat for etnedal kommune 

       Etnedal kommune