Asylmottak

Snarveier

Asylmottakene er underlagt regelmessig tilsyn, omtrent hvert 3-4 år. Det kreves helsemessig tilfredsstillende forhold både internt i boenhetene og overfor omgivelsene. Inneklima og hygiene i fellesareal, tilstand på sanitæranlegg, avfallshåndtering og eventuelle naboklager er vanligvis tema.

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som er ansvarlig for at det er tilstrekkelig antall asylplasser av tilstrekkelig kvalitet tilgjengelig. UDI har avtaler med driftsoperatører som står for drifta av mottakene. I avtalene ligger minimumskrav (styringsdokument) i forhold til botilbudene som operatørene skal gi asylsøkerne.

Asylmottak er meldepliktige og skal melde til kommunen før oppstart/ved vesentlige endringer.
Skjema – Miljøretta Helsevern Hallingdal (mhvh.no)

Relaterte artikler

Loading...
Ingen relaterte artikler

End of content

No more pages to load

Skroll til toppen