Skjema

GODKJENNINGSPLIKTIGE VIRKSOMHETER

DEL 1 - Søknadsskjema samtykke skole/barnehage - Søknaden bør sendes inn i forbindelse med søknad om rammetillatelse i byggesaksbehandlingen - Fylles ut av tiltakshaver, ved prosjektansvarlig, gjerne i samråd med virksomhetsleder - Sendes Miljøretta helsevern Hallingdal så tidlig som praktisk mulig, gjerne samtidig med innsending av rammesøknad til byggesaken - Forskriftens veiledere skal benyttes ved utfylling av søknaden. (Veileder IS-2072 Miljø og helse i barnehagen eller IS-2073 Miljø og helse i skolen) Lastes ned fra internett: www.helsedirektoratet.no    

DEL 2 - Søknadsskjema godkjenning skole/barnehage - Fylles ut av skolen eller barnehagen ved rektor eller styrer - Sendes Miljøretta helsevern Hallingdal 4–6 måneder etter oppstart - Søknaden skal dokumentere hvordan kravene i forskriften overholdes - Miljøretta helsevern Hallingdal kontrollerer at samtykke til planene (del 1) er overholdt og sammen med denne søknaden danner det grunnlaget for endelig godkjenningen. - Forskriftens veileder skal benyttes ved utfylling av søknaden. Se helsedirektoratet.no

Hulltakingsvirksomhet

Tatoveringsvirksomhet


MELDEPLIKTIGE VIRKSOMHETER

Asylmottak

Avløpsslam

Badeanlegg

Campingplass Frisørsalong

Hudpleievirksomhet

Mobile knuseverk

Kjøletårn og luftskrubbere

Solarier

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol