Støy fra veimerking

Snarveier

Buskerud har vore prøvefylke for såkalla profilert vegmerking frå 2008. Hensikten med denne vegmerkinga er å hindre møteulykker. Ulempa er at ho støyer forholdsvis mykje. Det fins alternativ til profilert vegmerking, såkalla freste striper som støyer mykje mindre eller ingenting. Eit anna alternativ er at det blir lagt planer midtstriper på vegstrekninger der folk er plaget av støy fra den profilerte vegmerkinga.

Statens vegvesen held i disse dagar på med å evalurere bruken av profilerte midtstriper i Buskerud. Miljøretta helsevern Hallingdal tek i mot innspel frå folk som er plaga og vil videreformidle desse signala til arbeidsgruppa som arbeider med evalueringa i Statens vegvesen.
[Publisert 05.03.2009]

Faksimile Hallingdølen 05.03.2009

Del innholdet med andre
Skroll til toppen