Solbeskyttelse i skoler og barnehager

Snarveier

UV-strålene fra sola kan være sterke om våren og sommeren. Barn som tilbringer mye tid ute kan få høy eksponering og lett bli solbrente. Skoler og barnehager bør ha en bevisst holdning til sol og solbeskyttelse, og uteområdene bør være utformet slik at både sol og skygge er tilgjengelig.

Solrådene

Enkle tiltak kan redusere barnas eksponering for sol

Å bli solbrent er smertefullt, og UV-stråling øker dessuten risikoen for å få hudkreft og skader på øynene. Mange forbrenninger i barneårene kan øke risikoen for å få kreft seinere.

Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon. Dette innebærer også å hindre at barna får for mye sol. Med enkle tiltak kan skolen og barnehagen redusere barnas eksponering for sol betraktelig.

Del innholdet med andre
Skroll til toppen