Skoletilsyn vinteren 2019/20

Snarveier

Nå har vi i full gang med tilsyn av alle grunnskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i Hallingdal.

Spesielt fokus denne gang er mat/måltid, trafikksikkerhet, beredskap og sanitæranlegg.

I forkant av hvert tilsyn sender vi elevrådet et spørreskjema på hvordan de opplever toalettene dusj og garderober på skolen. Hvor lang de får til å spise og hva som pleier å være aktivitet (skjerm, høytlesning, prat).

Rull til toppen