Kjæledyr fra Ukraina

Snarveier

Uregistrerte kjæledyr fra Ukraina – økt risiko
Kjæledyr fra Ukraina som kommer til Hallingdal, kan i noen få tilfeller ha ukjent smittestatus for
rabies. Mattilsynet ber oss om å øke bevisstheten rundt smitte fra kjæledyr som ikke er klarert ved
grensepassering.

Under en normalsituasjon vil alle dyr fra Ukraina gjennomgå undersøkelser og eventuell karantene
ved grensepassering. På grunn av antallet flyktninger som nå kommer til Norge, foregår registrering,
undersøkelse og karantene av kjæledyr også mer lokalt. Privatpraktiserende veterinærer og annet
støttepersonell hjelper Mattilsynet med situasjonen. Det er viktig at alle som kommer i kontakt med
uregistrerte dyr fra Ukraina, er bevisste på smittefaren. Husk god hygiene, og sørg for nødvendige
forebyggende tiltak for å beskytte egen helse.

Del innholdet med andre
Skroll til toppen