De viktigste sykkelreglene

Snarveier


Gangfelt

Du har lov til å sykle på gangfelt så lenge du ikke er til hinder eller fare for gående eller kjørende på veien. Krysser du som syklende vegen fra sykkelveg, gangveg eller fortau, har du som regel vikeplikt for andre kjørende uavhengig av om det er gangfelt på stedet eller ei. Du skal alltid ta hensyn til gående, særlig i gangfelt. Dersom du går av sykkelen når du skal over gangfeltet, er du å regne som gående. Da har også kjørende vikeplikt for deg.


Sykle i veien

Når du sykler i vei eller på veiens sykkelfelt er du definert som kjørende og må forholde deg til trafikkreglene. Syklister har samme rettigheter og plikter som bilister på veien, det innebærer bl.a.:

  • Vikeplikt for trafikk fra høyre side
  • Vikeplikt for gående som krysser gangfelt
  • Stoppe ved rødt lys
  • Følge fartsgrensen
  • Gi tegn når du svinger
  • Følge anvisning fra trafikkskilter

Sykle på fortau

Sykling på fortau er tillatt når det er lite gangtrafikk og syklingen ikke er til hinder eller fare for gående. Sykling ved høy hastighet bør forekomme i veien.

Forbikjøring på høyre side

Syklister har lov til å kjøre forbi biler på høyre side. Husk å ta hensyn til bilistenes blindsone, det oppstår ofte farlige situasjoner mellom bilist og syklist når bilisten skal svinge til høyre.

Forbikjøring på høyre side

Selv om du som syklist har lik rett til å bruke veien som bilister så vær obs på blindsonen til andre kjøretøy og ta ansvar for egen sikkerhet. Med økt satsning på sykkel og flere syklende, jobber vi for at samspillet mellom syklende og kjørende blir bedre i årene fremover.

https://www.tryggtrafikk.no/trygg-og-sikker-sykling/de-viktigste-sykkelreglene/
Del innholdet med andre
Skroll til toppen