Radonkart for Hol kommune

Snarveier

Info til radonkartet 

Kartet er basert på 395 målinger gjort i tidsrommet 2003-2010 i Hol kommune.

Hvert sirkeldiagram representerer målinger som er gjort innenfor områder på 2×2 km. Antall målinger innenfor hvert område står oppgitt på hvert sirkeldiagram. Antall målinger som er gjort varierer fra sted til sted i kommunen. I noen områder er det gjort mange målinger, mens i andre områder er det færre hus og derav færre målinger innenfor et gitt område. Dette er viktig å være oppmerksom på ved sammenligninger av områder innenfor kommunen. I utarbeidelsen av radonkartet er det benyttet den høyeste verdien målt i hver enkelt bolig. Når det er gjort flere kartlegginger i en bolig/husstand, f.eks. etter tiltak, bruker vi data fra siste kartlegging.

 

Radonkart for Hol Kommune

Anbefaling

I områder med gule eller røde verdier, dvs. over 100 Bq/m3 (tiltaksgrense) og 200 Bq/m3 (maksimumsgrense), bør alle boliger radonmåles regelmessig og alltid etter ombygging, jfr. Statens strålevern sine anbefalinger. 

Radonkart for Hol kommune

Relaterte artikler

Loading...
Ingen relaterte artikler

End of content

No more pages to load

Skroll til toppen