Radonkart for Gol kommune

Snarveier

Info til radonkartet 

Kartet er basert på 379 målinger i perioden 2003-2010 i Gol kommune.

Hvert sirkeldiagram representerer målinger som er gjort innenfor områder på 2×2 km. Antall målinger innenfor hvert område står oppgitt på hvert sirkeldiagram. Antall målinger som er gjort varierer fra sted til sted i kommunen. I noen områder er det gjort mange målinger, mens i andre områder er det færre hus og derav færre målinger innenfor et gitt område. Dette er viktig å være oppmerksom på ved sammenligninger av områder innenfor kommunen. I utarbeidelsen av radonkartet er det benyttet den høyeste verdien målt i hver enkelt bolig. Når det er gjort flere kartlegginger i en bolig/husstand, f.eks. etter tiltak, bruker vi data fra siste kartlegging.

Anbefaling

I områder med gule eller røde verdier, dvs. over 100 Bq/m3 (tiltaksgrense) og 200 Bq/m3 (maksimumsgrense), bør alle boliger radonmåles regelmessig og alltid etter ombygging, jfr. Statens strålevern sine anbefalinger. 

Nedlastninger

Relaterte artikler

Ingen relaterte artikler

No more pages to load

Rull til toppen