Radonkart for Flå kommune

Snarveier

Info til radonkartet

Kartet er basert på 40 målinger utført i perioden 2000-2010 i Flå kommune.

Hvert sirkeldiagram representerer målinger som er gjort innenfor områder på 2×2 km. Antall målinger innenfor hvert område står oppgitt på hvert sirkeldiagram. Antall målinger som er gjort varierer fra sted til sted i kommunen. I noen områder er det gjort mange målinger, mens i andre områder er det færre hus og derav færre målinger innenfor et gitt område. Dette er viktig å være oppmerksom på ved sammenligninger av områder innenfor kommunen. I utarbeidelsen av radonkartet er det benyttet den høyeste verdien målt i hver enkelt bolig. Når det er gjort flere kartlegginger i en bolig/husstand, f.eks. etter tiltak, bruker vi data fra siste kartleggin

Anbefaling

I områder med gule eller røde verdier, dvs. over 100 Bq/m3 (tiltaksgrense) og 200 Bq/m3 (maksimumsgrense), bør alle boliger radonmåles regelmessig og alltid etter ombygging, jfr. Statens strålevern sine anbefalinger.

Filer

Relaterte artikler

Loading...
Ingen relaterte artikler

End of content

No more pages to load

Skroll til toppen