Radonkart for Ål Kommune

Snarveier

Info til radonkartet

Kartet omfatter 930 målinger gjort i perioden 1992-2010 i Ål kommune.

Hvert sirkeldiagram representerer målinger som er gjort innenfor områder på 3×3 km. Antall målinger innenfor hvert område står oppgitt på hvert sirkeldiagram. Antall målinger som er gjort varierer fra sted til sted i kommunen. I noen områder er det gjort mange målinger, mens i andre områder er det færre hus og derav færre målinger innenfor et gitt område. Dette er viktig å være oppmerksom på ved sammenligninger av områder innenfor kommunen.

I utarbeidelsen av radonkartet er det benyttet den høyeste verdien målt i hver enkelt bolig. Når det er gjort flere kartlegginger i en bolig/husstand, f.eks. etter tiltak, bruker vi data fra siste kartlegging. 

Anbefaling

I områder med gule eller røde verdier, dvs. over 100 Bq/m3 (tiltaksgrense) og 200 Bq/m3 (maksimumsgrense), bør alle boliger radonmåles regelmessig og alltid etter ombygging, jfr. Statens strålevern sine anbefalinger.

Filer

Relaterte artikler

Loading...
Ingen relaterte artikler

End of content

No more pages to load

Rull til toppen