Radonkart for Ål Kommune

Snarveier

Info til radonkartet

Kartet omfatter 930 målinger gjort i perioden 1992-2010 i Ål kommune.

Hvert sirkeldiagram representerer målinger som er gjort innenfor områder på 3×3 km. Antall målinger innenfor hvert område står oppgitt på hvert sirkeldiagram. Antall målinger som er gjort varierer fra sted til sted i kommunen. I noen områder er det gjort mange målinger, mens i andre områder er det færre hus og derav færre målinger innenfor et gitt område. Dette er viktig å være oppmerksom på ved sammenligninger av områder innenfor kommunen.

I utarbeidelsen av radonkartet er det benyttet den høyeste verdien målt i hver enkelt bolig. Når det er gjort flere kartlegginger i en bolig/husstand, f.eks. etter tiltak, bruker vi data fra siste kartlegging. 

Anbefaling

I områder med gule eller røde verdier, dvs. over 100 Bq/m3 (tiltaksgrense) og 200 Bq/m3 (maksimumsgrense), bør alle boliger radonmåles regelmessig og alltid etter ombygging, jfr. Statens strålevern sine anbefalinger.

Filer

Relaterte artikler

Ingen relaterte artikler

No more pages to load

Rull til toppen