Aktuelle nyheter

 • Radon i Hallingdal

  Det er gjort omfattende kartlegginger av radon i Hallingdal. Til sammen er det over 4000 enkeltmålinger i bolighus.

 • Drikkevann på hytter

  Vannforsyning til hytter i Norge kommer fra mange forskjellige kilder. Uansett kilde og tid på året kan det være lurt å følge noen forsiktighetsregler.

 • Kulde & små barn

  Barn er mer utsatt for forfrysninger og nedkjøling enn voksne.
 • Alunskifer i Hallingdal

  I Hallingdal er det noen fjellområder i Gol og Nes med alunskifer. Kart viser hvilke områder dette gjelder.

 • Fakta om flått

  I Hallingdal er det gjort få funn av flått, og da i hovedsak på hund.

 • Støy frå vegmerking i Hallingdal

  Buskerud har vore prøvefylke for såkalla profilert vegmerking...

 • Nyttig å vite om radon

  Ny strålevernforskrift fra 1. januar 2011 omfatter radon i skoler, barnehager og utleieboliger.

 • Resultat solarietilsyn 2008

  Tilsyn utført i 15 solarievirksomheter i Hallingdal, tilsammen 36 solsenger.

  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol