Smittevern

Kommunen har mange oppgaver innenfor smittevern. Ansvar og oppgaver er definert i smittevernloven og en rekke forskrifter.

Her finner du nærmere info om kommunens smittevernoppgaver som tiltak ved mage-tarm-infeksjoner i helseinstitusjoner, hoteller etc, forebygging av legionella, håndtering av smittefarlig avfall, smittevern i barnehage og skadedyrbekjempelse.


Noro-virus-utbrudd

Mage-tarm-infeksjoner i kommunale helseinstitusjoner. Faglige råd fra Folkehelseinstituttet

Mage-tarm-infeksjoner utenfor helseinstitusjoner (hoteller, leirsteder etc). Faglige råd fra Folkehelseinstituttet

Smittevernleger i Hallingdal:

Kommuneoverlegen i Hol; tlf. 32092250, epost: Geir Strømmen
Kommuneoverlegen i Ål; tlf. 32085206/ 99287906, epost: Øystein Lappegard
Kommuneoverlegen i Gol; tlf. 32029200/95187945, epost: Lars Sandaker
Kommuneoverlegen i Hemsedal; tlf. 31408900/97058824, epost: Harald Lystad
Kommuneoverlegen i Nes; tlf. 32068380, epost: Nils Høva
Kommuneoverlegen i Flå; tlf. 32053627, epost: Roger Hyldmo

 
      


      Bilderesultat for etnedal kommune 

       Etnedal kommune