Radonkart for Hallingdal

Det er gjort omfattende kartlegginger av radon i Hallingdal. I tillegg til kartlegginger i regi av Statens strålevern, har Miljøretta helsevern hatt årlige kampanjer. Til sammen er det gjort i overkant av 3000 enkeltmålinger i bolighus i Hallingdal.

I menyen til venstre finner du oversikt over radonkartlegginger i de ulike kommunene i Hallingdal, blant annet med egne radonkart kommunevis.

 
      


      Bilderesultat for etnedal kommune 

       Etnedal kommune