Lekeland

Denne høsten har Miljøretta helsevern Hallingdal satt søkelys på sikkerhet og renhold ved lekeparker og lekeland i hallingdalskommunene.
Vi ba parker og lekeland dokumentere:

•Rutiner for renhold
•Rutiner for sikkerhet og kontroll av lekearealer
•Rutiner for organisering/ansvar ved ulykker

Dette for å kunne bidra til at disse forholdene blir forsvarlig ivaretatt.


 
      


      Bilderesultat for etnedal kommune 

       Etnedal kommune