Barnehager

Barnehager skal fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skader.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler gjelder for: 
Barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder når:
- virksomheten er reglemessig, og
- tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og
- antall barn som er tilstede samtidig, er tre eller flere
 

Søknad om godkjenning I følge forskriften skal det søkes om godkjenning når det planlegges etablering og utvidelse/endring av skole/barnehage. Her finner du søknadsskjema for barnehage.

Miljøretta helsevern sine oppgaver
- Godkjenne og føre tilsyn med barnehager og skoler etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv
- Følge opp evt klager knyttet til det fysiske miljøet i skoler og barnehager
- Gi råd og veiledning til rektorer, styrere, foreldre og andre
Aktuelle linker:

LOVVERK:
- Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv  
- Veileder; Miljø og helse i barnehagen. Helsedirektoratet 2014

KOSTHOLD:
- Retningslinjer for mat og måltid i barnehagen, Helsedirektoratet, 2007

SMITTEVERN:

- Barnehager og smittevern. Faglige råd fra Folkehelseinstituttet, 2009
- Veiledningshefte barn og sykdom, bokmål
- Rettleiingshefte barn og sjukdom, nynorsk utgåve
- Forebygging av legionellasmitte - en veiledning. Folkehelseinstituttet, 2015.

INNEKLIMA:
- Godt inneklima for spedbarn. Helsedirektoratet, 2010.
Planter i barnemiljøer. Helsedirektoratet, 2010.

SKADEDYR:

- Veileder skadedyrbekjempelse i skole og barnehage, Folkehelseinstituttet 2010    

UTEAREAL:
- Veileder for utforming av barnehagens utearealer. Kunnskapsdepartementet, 2006
- Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr


 
      


      Bilderesultat for etnedal kommune 

       Etnedal kommune