Velkommen til Miljøretta helsevern Hallingdal

Miljøretta helsevern Hallingdal er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. Fra 1. mars 2019 ble også Etnedal kommune i Valdtes med i samarbeidet.

Vi utfører lovpålagte oppgaver, som tilsyn, rådgivning og løpende saksbehandling etter deler av folkehelseloven, smittevernloven, røykeloven og en rekke forskrifter til disse, i nært samarbeid med kommuneoverlegene i hver enkelt kommune.
Se fagområder i menyen til venstre.


Våre hovedoppgaver er forebyggende helsearbeid med fokus på:    

- Godkjenning og tilsyn ved barnehager og skoler

- Kartlegging og rådgivning i forhold til radon og annen stråling 

- Tilsyn med bassengbad og badeanlegg

- Overvåkning av vannkvalitet ved badeplasser 

- Veiledning i forbindelse med ulykkesforebygging 

- Kartlegging og rådgivning i forhold til støy-/ luftforurensing 

- Rådgivning/ klagebehandling ved grunn- og vannforurensing

- Tilsyn og klagebehandling i forhold til røykebestemmeslene

- Hygieniske forhold ved avfallsbehandling 

- Skadedyrkontroll

- Gi uttalelse til plansaker på ulike nivå 

- Tilsyn med campingplasser, leirsteder, asylmottak etc 

- Tilsyn med solarier, tatoveringsvirksomheter, frisørsalonger og andre salongvirksomheter m.m   

  
 

 
      


      Bilderesultat for etnedal kommune 

       Etnedal kommune