Tilsynskampanje sykehjem

Gjennom en nasjonal tilsynskampanje med tema miljørettet helsvern i sykehjem er samtlige kommuner i landet invitert til å delta. Alle kommunene i Hallingdal er påmeldt kampanjen som Miljøretta helsevern Hallingdal vil gjennomføre.

Målet er å bidra til et større fokus på bomiljøet til beboere på sykehjem. Det vil være spesielt fokus på rutiner for smittevern, avfallshåndtering, sikkerhet (forebygging av skader og ulykker), renhold samt fysiske forhold.

 

 

 

 

 
      


      Bilderesultat for etnedal kommune 

       Etnedal kommune