Tilsyn av utebasseng

Tilsynet blir gjort etter Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv der formålet er å sikre brukere tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker.

Vi kontrollerer følgende:

- at virksomheten har etablert internkontrollsystem med driftsrutiner, renholdsrutiner og loggbok for målinger

- at bassengområdet har et egnet areal og utforming. Skal være sklisikkert og greit å holde rent

- Oppslag om bassengdybde ved bassenget

- Livbøyer lett tilgjengelig i bassengområdet

- Skal være utarbeidet renholdsplan for badeanlegget

- Sanitæranlegg. Standard og vedlikehold. Renhold

- Rutiner for kontroll av legionella

- Oppslag om regler og informasjon ute ved inngangen og inne ved bassenget. Oppslag om dusjing før bad

  
   


Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller innspill som gjelder basseng i Hallingdal.

 
      


      Bilderesultat for etnedal kommune 

       Etnedal kommune