Risiko ved bruk av energidrikker - barn og unge

Omsetningen av koffeinrike energidrikker har hatt en økning på 60% fra juni 2015 til juni 2018. Undersøkelsen viser også en raskt økende utbredelse blant barn og unge, og det vekker en bekymring hos både leger og Helse- og omsorgsdepartementet. Det som er betenkelig med energidrikkene er at de i tillegg til høyt koffeininnhold, også inneholder flere andre sentralstimulerende stoffer som virker sammen med koffeinet. De er også tilsatt mye sukker eller søtstoffer, for å dekke over den bitre smaken stoffer som koffein og taurin har. I tillegg inneholder de kullsyre som øker hastigheten på koffeinopptaket. Dette til sammen gjør at energidrikker er forbundet med mye større risiko en for eksempel kaffe.


Forsøk har vist at energidrikker øker blodtrykket, gir økt risiko for alvorlig hjerterytmeforstyrrelser og kan være avhengighetsdannende. Barn og unge rapporterer selv om uro, irritabilitet, nervøsitet, konsetrasjonsvansker, søvnproblemer og abstinenssymptomer ved bruk av energidrikker. Det er også dokumentert at hos barn og unge som er disponert for angstlidelser, kan få angstanfall utløst av et relativt lavt inntak av koffein. Det er derfor svært uheldig at barn og unge skal kunne ha fri tilgang til kjøp og bruk av slike koffeinholdige energidrikker.

I en kronikk nylig publisert i Tidsskriftet Den Norske Legeforening oppfordres det til å legge til grunn et føre var- prinsipp rundt risikovurderingen av energidrikker hos barn og unge. Når man nå vet at energidrikker kan gi helseskade, bør ikke barn og unge utsettes for dette. Det oppfordres til å følge de landene i EU som har innføret forbud mot salg av energidrikker til personer under 18 år. For mer info se: https://tidsskriftet.no/2018/09/kronikk/barn-og-unge-ma-beskyttes-mot-energidrikker

Miljøretta helsevern Hallingdal, Kommuneoverlegeforum og Folkehelsegruppen i Hallingdal støtter legene og Helse- og omsorgsdepartementets bekymring rundt den økte bruken av energidrikker. I felles Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hallingdal 2018-2021 er en av målsetningene at det skal være tilgang på sunne matvarer/drikke på arenaer der barn og unge deltar/ferdes. Og et av tiltakene her er at idrettslag og andre frivillige lag skal ha fokus på sunt kosthold.

Vi oppmoder sterkt om at koffeinholdige energidrikker ikke selges eller omsettes i regi av idrettslag eller andre frvillige lag og foreninger i Hallingdal. Det er også et ønske om at foretninger i Hallingdal som selger koffeinholdige energidrikker, gjennomførere alderskontroll og forsøker å begrense salget til personer under 18 år.  

 

 
      


      Bilderesultat for etnedal kommune 

       Etnedal kommune