Radon i utleiebolig

Vi er nå inne i målesesongen 2013/2014, og det holder at målingene er gjort innen midten av april 2014. Dersom det etter måling viser seg at nivåene er over tiltaksgrensen, må det kunne dokumenteres at tiltak er gjennomført eller at prosess er i gang for å iverksette tiltak.


 


Har du målt radon i utleieboligen din?
Alle utleieboliger må oppfylle kravene til radon i strålevernforskriften fra 1. januar 2014. Dette betyr at alle utleieboliger må måles, og utbedringer må gjennomføres dersom radonnivåene er for høye. Utleier er ansvarlig for at dette blir gjort.

Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Mål radon i utleieboliger
For å finne radonnivået i en utleiebolig, må du som utleier sørge for å få utført en radonmåling. En utleiebolig måles på samme måte som en bolig. Mer informasjon om måling finner du på om Måling av radon i boliger.

Dokumentasjon
Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn.

Tilsyn
Den primære tilsynsmyndigheten er kommunene, men Strålevernet kan også føre tilsyn med at grenseverdi og tiltaksgrense overholdes.

Hva er kravene?
Radonnivåene skal være så lave som det er praktisk mulig å få til, og årsmiddelverdien skal aldri overstige 200 Bq/m3. Dersom en måling viser radonnivåer over 100 Bq/m3, skal det gjøres tiltak for å få ned nivåene. Alle typer utleieboliger er omfattet av disse kravene, både offentlige og private.

Langtidsmåling er nødvendig
Bare en radonmåling kan vise om en utleiebolig har et radonproblem, derfor må alle måle. Målesesongen varer fra midten av oktober til midten av april. Husk at du må gjennomføre en langtidsmåling, to måneder er minimum. En måling som er kortere enn dette, kan ikke brukes som dokumentasjon.

Mer informasjon om radon i utleieboliger og måling finner her: Radon i utleieboliger

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol