Oppvekst på landet gir mindre allergi og astma

En stor internasjonal studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Thorax bekrefter at oppvekst på landet beskytter mot irriterte luftveier og allergiske sykdommer. Deltagerne i undersøkelsen hadde halvert risiko for høyfeber og sensitive luftveier sammenlignet med de som vokste opp i en storby. De hadde også halvert risiko for allergi eller astma.

Les mer; http://forskning.no/2016/10/barndom-pa-landet-beskytter-mot-astma-og-allergi


   
(Illustrasjonsfoto: 2xSamara.com / Shutterstock / NTB scanpix)

 
      


      Bilderesultat for etnedal kommune 

       Etnedal kommune